Disclaimer

Algemeen
Financieel inzicht met Josien (KvK 68502648), hierna te noemen ‘Financieel inzicht met Josien’, verleent hierbij toegang tot de website www.financieelinzichtmetjosien.nl en publiceert hier teksten, video- en beeldmateriaal en andere zaken die door ‘Financieel inzicht met Josien en derden zijn aangeleverd. ‘Financieel inzicht met Josien’ behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW.

Beperkte aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard ik geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De resultaten van de diensten van ‘Financieel inzicht met Josien’ zullen van persoon tot persoon verschillen. In het algemeen krijg je uit een financieel plan, training- of coachingtraject net zoveel resultaat als dat je er zelf in investeert. De prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Het is jouw taak om doelen te stellen en mijn taak om jou te helpen deze te realiseren.

Geen verkoop van producten
Ik werk als onafhankelijk financieel coach, wat betekent dat ik alleen door jou wordt betaald. Ik verkoop ook bewust geen financiële producten, zoals verzekeringen, hypotheken en beleggingsproducten, maar leer je juist wat je wel en vooral ook niet nodig hebt.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Financieel inzicht met Josien’ informatie en/ of tekst van deze website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij ‘Financieel inzicht met Josien’.

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

cross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram